Fotografen själv

        Ett litet axplock
         på dessa
        underbara fåglar
       sett från kamerans perspektiv

 

                                                                                                                                                              Kungsörn, Golden Eagle, Flatanger Norway

                                                                                                       Havsörn, White-tailed Eagle, Flatanger Norway

                                                                                                   Röd Glada, Red Kite, Sjöbo South of Sweden

                                                                                                       Ormvråk, Buzzard, Sjöbo south of Sweden