Fotografen själv

        Ett litet axplock
         på dessa
        underbara fåglar
       sett från kamerans perspektiv

 

                                                                                                                                                              Kungsörn Flatanger Norge 2016

                                                                                                       Havsörn Flatanger Norge 2016

                                                                                                   Röd Glada Alestad Skåne 2017

                                                                                                       Ormvråk Alestad skåne 2018