Buskskvätta (Voms Ängar) Skåne 2010-08-26

Buskskvätta (Vombs Ängar) Skåne 2010-08-26